Kongreyi kimler kazandı ??

  • Genelden daha çok çalışanlar
  • Bir hatayla karşılaşıp yeniden çalışmak durumunda olanlar ( 2 yıldır bu kural değişmedi )
  • Deney yapanlar
  • İşe yarar bir sonuç bulanlar*
  • Hocaların gözüne batan işler
  • Sunumu ingilizce yapanlar**
Advertisements

araştırmayı hiç böyle görmemiştim

Araştırmadan ziyade neye benzedi bu; yani yapmak istediğimiz şey neydi neye dönüştü? Kafa karşık. Tabi! Dönüşüm diyerek başlamıştık: demek doğru yoldayız. Çalışmamız neticelendiğine göre (yani sadece bizlik kısmı, en azından şimdilik, yoksa yine bilim dünyası konuyla alakalı koşuşturmacaya devam edecek) işe daha faklı bir boyut kazandıralım; düşüncenin, beyindeki sinapsların evrimi olsun bundan sonrası. Yeni yeni kavşaklar oluşturmak için yazalım. Yeni bir rampa.. Önümüz belki uçurum belki de “pampa”.. Evet saçma, kabul! Ama en azından bir uyaktır uydurmuşken temellendireyim de azıcık ifadeyi. Yani pampa derken bir topluluk anlayışı oluşturmaktan bahsediyorum. Ya da onu da bilmiyorum tamam mı, yani her şeyi salla.. İşte öyle bir karanlıkta bir kurgu oluşturmak için çırpınırken yeni yeni insanlarında bu çabaya ortak olması, nasıl isterlerse öyle davranmaları..
Araştırmayı hiç böyle görmemiştim. Ama bi de şöyle görmek için çabalayacağım. Onların zihinlerinde, o bildik kalıplardan oluşan bir labirentte akarken (pelte kıvamında). Aradığı şey bir çıkış yolu mu? Hareketinde bir mantık var mı? Bilinç var mı? Ve bu hareketlere bizim tepkimiz ne oluyor? Derinlerde yatan bu şeyi üzüyor muyuz?
Bir de şu aralar popüler olan tarzda ifade etmek gerekirse “bizde niye yok!”

Beynim çukulata ve püskevit kırıntılarıyla dolu.. Kusuruma bakmayın.

ilginç bulduğum bazı paragraflar..

B-hücre toksisitesi düşük olan yeni immünosüpresif rejimler için yapılan araştırmalar, beraberinde immünosüpresan ihtiyacı doğurmayacak olan yeni transplantasyon yöntemleri ve tolerans stratejilerinin geliştirilmesi adacık hücresi transplantasyonu uygulamasının idealize edilmesi adına önemli unsurlardır. (overcoming the rejection phenomenon). Non diyabetik, çeşitli sebeplerden dolayı pankreatektomi geçirmiş hastalara uygulanan ototransplantasyon neticesinde elde edilen bariz başarı da bu alanda yapılan çalışmalar için umut kaynağıdır.

İslet transplantasyonu için birkaç farklı bölge kullanılmaktadır: İntrahepatik, subrenal kapsüler, intraperitoneal ve subkutanöz. Ancak bu konuda genel tercih intrahepatik uygulamadan yanadır. İmmünohistokimya ile elde edilmiş KC biyopsisi verileri ile salgılanan hormonlarla alakalı veriler portal vene enjekte edilen islet’lerin KC’e yerleşerek buradan insülin salgıladığını göstermiştir.

Her ne kadar islet transplantasyonu tüm pankreas transplantasyonuna göre daha az invaziv bir uygulama olsa da netice olarak immünosupresanlara olan bağımlılık organ nakli ile hemen hemen eşit derecede olmaktadır.

İntrahepatic islet allotransplantasyonunda ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki; bu hastalarda islet’ler tamamen fonksiyonel olmalarına rağmen hypoglisemi sonrası herhangi bir glukagon cevabı oluşmazken, hastaya intravenöz arjinin uygulandığı zaman glukagon sekresyonu ile ilgili beklenen yanıt elde edilmiştir. Bu konuyla alakalı köpeklerde yapılan bir deneyde ise intrahepatic sahanın, islet’lerin hypoglisemi’ye glukagon cevabı geliştirememesine sebep olduğunu göstermiştir. İntraperitoneal transplantasyonda istenilen glukagon cevabında herhangi bir anormallik gözlenmemiştir. ( bu konunun altında yatan sebep konusunda fikri olan?? )

İslet allotransplantasyona nazaran ototransplantasyonla alakalı verile göz kamaştırıcı düzeydedir.Bu konuyla alakalı klinik senaryoyu ele aldığımızda; kronik ve ağrılı pankreatit sebebiyle pankreatektomi geçiren non-diyabetik bir hastanın  pankreasından elde edilen endokrin salgı bölümleri portal ven yardımıyla portal dolaşıma veriliyor. Yapılan bu uygulamalar alakalı sorunlar pankreatektomi sonrası transplante edilen islet’lerin yetersizliği ve islet’lerin fibrotik ve hastalıklı pankreastan izole ediliyor olması ile alakalı teknik sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu şartlar dışında ototransplantasyon ugulanan hastanın pankreas’ının diyabetle sonuçlanan herhangi bir otoimmün maruziyetinin söz konusu olmaması, islet fonksiyonu ile ters düşen immünosupresan ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

R. Paul Robertson: Pancreas ve Islet Transplantation. Endocrinology

Ferhat

(bi de şu 1400 TL muhabbeti fazla uzadı sanki 😉