ilginç bulduğum bazı paragraflar..

B-hücre toksisitesi düşük olan yeni immünosüpresif rejimler için yapılan araştırmalar, beraberinde immünosüpresan ihtiyacı doğurmayacak olan yeni transplantasyon yöntemleri ve tolerans stratejilerinin geliştirilmesi adacık hücresi transplantasyonu uygulamasının idealize edilmesi adına önemli unsurlardır. (overcoming the rejection phenomenon). Non diyabetik, çeşitli sebeplerden dolayı pankreatektomi geçirmiş hastalara uygulanan ototransplantasyon neticesinde elde edilen bariz başarı da bu alanda yapılan çalışmalar için umut kaynağıdır.

İslet transplantasyonu için birkaç farklı bölge kullanılmaktadır: İntrahepatik, subrenal kapsüler, intraperitoneal ve subkutanöz. Ancak bu konuda genel tercih intrahepatik uygulamadan yanadır. İmmünohistokimya ile elde edilmiş KC biyopsisi verileri ile salgılanan hormonlarla alakalı veriler portal vene enjekte edilen islet’lerin KC’e yerleşerek buradan insülin salgıladığını göstermiştir.

Her ne kadar islet transplantasyonu tüm pankreas transplantasyonuna göre daha az invaziv bir uygulama olsa da netice olarak immünosupresanlara olan bağımlılık organ nakli ile hemen hemen eşit derecede olmaktadır.

İntrahepatic islet allotransplantasyonunda ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki; bu hastalarda islet’ler tamamen fonksiyonel olmalarına rağmen hypoglisemi sonrası herhangi bir glukagon cevabı oluşmazken, hastaya intravenöz arjinin uygulandığı zaman glukagon sekresyonu ile ilgili beklenen yanıt elde edilmiştir. Bu konuyla alakalı köpeklerde yapılan bir deneyde ise intrahepatic sahanın, islet’lerin hypoglisemi’ye glukagon cevabı geliştirememesine sebep olduğunu göstermiştir. İntraperitoneal transplantasyonda istenilen glukagon cevabında herhangi bir anormallik gözlenmemiştir. ( bu konunun altında yatan sebep konusunda fikri olan?? )

İslet allotransplantasyona nazaran ototransplantasyonla alakalı verile göz kamaştırıcı düzeydedir.Bu konuyla alakalı klinik senaryoyu ele aldığımızda; kronik ve ağrılı pankreatit sebebiyle pankreatektomi geçiren non-diyabetik bir hastanın  pankreasından elde edilen endokrin salgı bölümleri portal ven yardımıyla portal dolaşıma veriliyor. Yapılan bu uygulamalar alakalı sorunlar pankreatektomi sonrası transplante edilen islet’lerin yetersizliği ve islet’lerin fibrotik ve hastalıklı pankreastan izole ediliyor olması ile alakalı teknik sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu şartlar dışında ototransplantasyon ugulanan hastanın pankreas’ının diyabetle sonuçlanan herhangi bir otoimmün maruziyetinin söz konusu olmaması, islet fonksiyonu ile ters düşen immünosupresan ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

R. Paul Robertson: Pancreas ve Islet Transplantation. Endocrinology

Ferhat

(bi de şu 1400 TL muhabbeti fazla uzadı sanki 😉

Advertisements

One thought on “ilginç bulduğum bazı paragraflar..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s